Edit Content
Carieră, schimbare, tranziție. Punct și de la capăt. The smart restart.

Outplacement.ro este o platformă dedicată carierei. Este vocea noastră către comunitate și către cei care-și doresc o schimbare profesională. Serviciul de outplacement este potrivit pentru un salariat – specialist, middle sau top manager – sau pentru o echipă întreagă, dacă pregătești un program de restructurare.

Politica de confidențialitate

Bine ai venit pe www.bpi-romania.com !

Ne angajăm să-ți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR).

Prezenta politică are ca scop să-ți ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine sau pe care ni le pui la dispoziție prin acest site web, precum și despre modul în care le folosim. Facem toate demersurile necesare pentru a proteja persoanele fizice cu privire la expunerea datelor cu caracter personal care le aparțin.

Cine suntem

Operatorul de date este BPI Romania (S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.), persoană juridică română, cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 44-48, cod poștal 010516, București, precum și toate website-urile sale, www.bpi-romania.com și www.outplacement.ro.

BPI Romania este operator de date cu caracter personal și acționează în spiritul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), transpus și în legislația română.

Cadrul juridic antemenționat definește „datele cu caracter personal” ca fiind acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și persoana vizată. „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm și de ce?

În cadrul activităților desfășurate de BPI Romania, colectăm date personale despre tine, în calitate de candidat în procesele noastre de recrutare de personal în vederea angajării, de evaluare, de outplacement ori de formare profesională. Sunt datele pe care le furnizezi în CV-ul tău ori în profilul de pe platformele de recrutare și social media: nume, prenume, vârsta / data nașterii, date despre adresa ta, despre parcursul tău de studii ori despre parcursul tău profesional etc.

Scopul principal al colectării datelor este selecția și plasarea forței de muncă (recrutare, evaluare, tranziție în carieră, outplacement, formare profesională etc.). De asemenea, putem folosi aceste informații în scopul secundar de a-ți comunica prin mijloace electronice despre joburi disponibile, informații, noutăți relevante ori despre serviciile și produsele companiei noastre.

Conform legislației, dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal ne este conferit de un temei juridic. În cadrul activităților desfășurate de BPI Romania, temeiurile juridice pot fi :

  • Interes legitim, în calitate de furnizor aprobat și împuternicit ca operator de date de către clienții serviciilor noastre,
  • Consimțământul informat al persoanelor fizice care aleg să ne trimită informații ce conțin date cu caracter personal, ori bineînțeles,
  • Obligații legale pe care le avem, atunci când informațiile sunt solicitate de o autoritate publică.

Nu vom înstrăina datele tale personale către terți, alții decât cei legal împuterniciți să opereze date cu caracter personal în numele BPI Romania și în numele clienților noștri (de exemplu, testări on-line).

Toate prelucrările de date cu caracter personal sunt supuse unor reguli stricte și sunt atent monitorizate în cadrul BPI Romania. Salariații BPI Romania care accesează date cu caracter personal sunt obligați să respecte regulile de confidențialitate și sunt informați și instruiți cu privire la regulile referitoare la datele cu caracter personal.

Ne angajăm să nu colectăm alte date decât cele necesare pentru prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor. Astfel, BPI Romania nu colectează date cu caracter special, definite ca atare de Regulamentul 679/2016, precum: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenenţă sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală. Datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, cum ar fi realizarea de profiluri predictoare de comportament.

În procesul de administrare a website-urilor noastre, colectăm anumite informații despre persoanele fizice identificate sau care pot duce la identificarea persoanelor fizice și care sunt furnizate de tine, ca utilizator al website-urilor, fie direct (atunci când utilizezi formularul de contact – nume, prenume, companie, telefon, e-mail), fie indirect (adresa IP). Putem folosi aceste informații pentru a-ți trimite vești despre evenimentele pe care le organizăm sau despre produsele și programele noastre. Nu vom înstrăina în niciun caz aceste date către terți.

De asemenea, website-urile BPI Romania colectează automat anumite tipuri de informații. Tehnologiile automate pot include utilizarea de jurnale de server web pentru colectarea adreselor IP, „cookies” și semnalizatoare web. Colectarea acestor informații ne va permite să înțelegem mai bine și să îmbunătățim performanța, utilitatea și eficacitatea website-urilor BPI Romania și să măsurăm eficacitatea activităților noastre de marketing.

Vezi aici: Politica de cookie-uri a BPI Romania.

Cum le păstrăm și pentru cât timp?

Pe toată durata prelucrării, ne asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță a datelor tale cu caracter personal. Vom modifica în consecință și prezenta Politică de confidențialitate, lucru de care te vom informa fie prin postări pe website-urile noastre, fie contactându-te direct.

Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care BPI Romania va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală să continue prelucrarea, te vom informa corespunzător. De asemenea, le vom păstra și dacă ți-ai dat consimțământul în cunoștință de cauză prin care autorizezi prelucrarea datelor. Estimăm că activitățile de prelucrare descrise anterior necesită stocarea datelor tale personale pentru o durată de 3 (trei) ani. După acest termen, datele vor fi șterse, arhivate sau anonimizate, conform procedurilor noastre în vigoare.

Drepturile tale ca persoană vizată de prelucrarea datelor

În toate cazurile, în raport cu prelucrarea efectuată de BPI Romania, ai următoarele drepturi, pe care le vom respecta fără întârzieri nejustificate:

  • dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ştergerea lor;
  • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare;
  • dreptul de a te opune la prelucrarea datelor.

Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectată a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt Autorităţii de supraveghere competente. De asemenea, ai posibilitatea să-ți exerciți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP, prin e-mail, la anspdcp@dataprotection.ro.

Dorești să soliciți informații despre datele tale cu caracter personal ? Ori să soliciți modificarea, ștergerea lor? Ne poți contacta la adresa de e-mail protectiadatelor@bpi-romania.com ori la adresa poștală BPI Romania, str. Mihai Eminescu, nr. 44-48, cod poștal 010516, București. Vom face demersurile necesare pentru a respecta voința ta explicită.